دلار گران می شود

۲۸بهمن
افزایش قیمت دلار

افزایش قیمت دلار

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها، ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان تعیین شده است. که ۵۰ تومن افزایش داشته