دلار واقعی

۲۲فروردین
قیمت واقعی دلار چقدر است؟

قیمت واقعی دلار چقدر است؟

پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت:نوسانات این روزهای نرخ ارز نشانگر شکست سیاستهای بانک مرکزی است.