دلار نفتی

۱۹تیر
افزایش صادرات نیازمند برندهای ماندگار است

افزایش صادرات نیازمند برندهای ماندگار است

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در این سازمان تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته شود و صرافان برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند.