دلار در جهان

۲۰مهر
پایین ترین قیمت دلار در یک ماه اخیر + جزئیات

پایین ترین قیمت دلار در یک ماه اخیر + جزئیات

در مبادلات روز جمعه بازارهای مالی جهان، دلار در کمترین سطح خود در ماه اکتبر قرار گرفت.