دلار بدون امکان معامله و پرداخت؟!

۰۲بهمن

دسترسی قسطی به ۴/۲ میلیارد دلار بدون امکان معامله و پرداخت؟!

اظهارات یک مقام آمریکایی درباره نحوه آزاد شدن قسطی ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران (طبق توافق ژنو) تردیدهایی را درباره مفید و موثر بودن این موضوع برانگیخته است.