دلاری

۲۹تیر
جریمه ۲۶ میلیارد دلاری در انتظار اپل
توسط اتحادیه اروپا صورت می گیرد؛

جریمه ۲۶ میلیارد دلاری در انتظار اپل

کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا تحقیقاتی درباره دستیارهای صوتی اپل، آمازون و گوگل آغاز کرده است. در صورت اثبات نقض قوانین، شرکت اپل با جریمه ۲۶ میلیارد دلاری روبرو خواهد بود.