دلارهای آمریکا

۱۴مرداد
آیا اوباما برای آزادی جیسون رضاییان به ایران باج داد؟

آیا اوباما برای آزادی جیسون رضاییان به ایران باج داد؟

افشای جزئیات پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران حاشیه جدیدی را برای دولت اوباما رقم زده است.