دلارانی

۰۷مهر
متولیان مسئولیت گرانی مواد غذایی را به عهده نمی گیرند/ دولت مسبب افزایش قیمت محصولات است

متولیان مسئولیت گرانی مواد غذایی را به عهده نمی گیرند/ دولت مسبب افزایش قیمت محصولات است

گرانی برنج در روزهای برداشت این محصول صدای افراد جامعه را درآورده و هر کسی که دستی در روند توزیع این کالا دارد تقصیر را به گردن شخص دیگری می اندازد تا شاید مردم مانند گرانی شکر و مابقی اجناس به افزایش قیمت برنج عادت کنند.