دلائل الامامة

۰۵فروردین
چه کسانی به عیادت حضرت زهرا(س) رفتند

چه کسانی به عیادت حضرت زهرا(س) رفتند

«ام‌ّسلمه» اولین فردی که به عیادت حضرت زهرا(س) رفته بود، عرضه داشت: ای دختر رسول خدا! شب را چگونه صبح کردید و حال شما چطور است؟ کلماتی که عیادت ام‌ّسلمه در جواب شنید، از رنج و دردی عظیم خبر می‌داد.