دق کردن پدر بنیتا

03آگوست
پدر بنیتا دق کرد؟!

پدر بنیتا دق کرد؟!

از صبح روز چهارشنبه خبری مبنی براین که «پدر بنیتا از غم از دست دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده است» در فضای مجازی انتشار یافت.