دقیق آهن

16می
یک وسیله نانویی میزان دقیق آهن در بدن را شناسایی می کند

یک وسیله نانویی میزان دقیق آهن در بدن را شناسایی می کند

نانوپیمایشگری ساخته شده که می‌تواند با هزینه کم و به‌صورت غیرتهاجمی فقدان تعادل آهن در سلول‌ها را مشخص کند.