دقت موشک های سپاه

۱۷شهریور
موشک‌های “ذوالفقار” سپاه در آزادسازی “دیرالزور”

موشک‌های “ذوالفقار” سپاه در آزادسازی “دیرالزور”

قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران توانسته با ایجاد یک حاشیه امنیت قابل قبول؛ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تضمین کند.