دفن کارگر

18ژانویه
مرد ۴۰ ساله زنده زنده دفن شد + عکس

مرد ۴۰ ساله زنده زنده دفن شد + عکس

ریزش آوار خرواری خاک بر سر کارگر ۴۰ ساله در صبح امروز در مشهد منجر به دفن کارگر در محل شد.