دفن مرده

۰۷مهر
دفن جنازه های بدون سر + عکس

دفن جنازه های بدون سر + عکس

از زمانی که مقبره سیبری کشف شد سوال‌های زیادی در ذهن محققان به وجود آمد، زیرا افرادی که در آن دفن شده بودند سر نداشتند.