دفن زباله کهریزک

02مارس
شهرداری در 8 نقطه تهران آرامستان ایجاد کند

شهرداری در 8 نقطه تهران آرامستان ایجاد کند

رئیس کمیسیون درآمد پایدار شهرداری‌ها گفت: شهرداری تهران که یکی از وظایفش ایجاد آرامستان است باید در چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی تهران آرامستان ایجاد کند و از این طریق بار ترافیکی جنوب تهران کاسته شود که در پی آن آلودگی هوا نیز کاهش پیدا می کند.