دفتر کاخ الیزه

22مارس
استعفای وزیر کشور به خاطر استخدام فرزندان

استعفای وزیر کشور به خاطر استخدام فرزندان

وزیر کشور فرانسه بخاطر استخدام دختران نوجوانش به سمت دستیاران پارلمانی خود، استعفا داد.