دفتر شهریاری

04جولای
دفتر کار مجری تلویزیون مورد سرقت قرار گرفت + عکس

دفتر کار مجری تلویزیون مورد سرقت قرار گرفت + عکس

دفتر کار محمود شهریاری مجری تلویزیون واقع در فرمانیه تهران شب گذشته مورد سرقت دزدان حرفه‌ای قرار گرفت. دزدان گاو صندوق این مجری معروف را به سرقت بردند.