دفتر سیاسی حماس

۳۰تیر
حماس یک گام تا به رسمیت شناختن اسرائیل

حماس یک گام تا به رسمیت شناختن اسرائیل

رویکرد منطقه ای حماس و دیدار اخیر رهبران این گروه از عربستان سعودی یادآور روزهایی است که یاسر عرفات با فشار اعراب سازش کار به پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی کشانده شد.