دفتر رفسنجانی

۲۲دی
متن وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی

متن وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی

مرحوم هاشمی می‌نویسد: وجوهی که در گاوصندوق دفترم موجود است، در اختیار بیت‌المال بگذارند.