دفتر اشخاص گمشده

۲۳شهریور
مقبره خانوادگی پروین اعتصامی به «دفتر اشخاص گمشده» تبدیل شد! + عکس

مقبره خانوادگی پروین اعتصامی به «دفتر اشخاص گمشده» تبدیل شد! + عکس

در آستانه ۲۷ شهریور ماه روز بزرگداشت شعر و ادب، در اتفاقی تعجب برانگیز مقبره خانوادگی پروین اعتصامی به «دفتر اشخاص گمشده» تبدیل شد!