دفترچه مداحی

25نوامبر
روایت سردار باقرزاده از دفترچه مداحی شهید تفحص شده

روایت سردار باقرزاده از دفترچه مداحی شهید تفحص شده

طی عملیات تفحص، شهیدی در جاده سیدالشهدا (ع) پیدا شد؛ دوستان ما آمده بودند بالای سرش تا وسایل آن شهید از قبیل ساعت، انگشتر، تسبیح، جانماز و وسایل شخصی‌اش را جمع کنند، یک دفترچه خشتی مداحی نیز همراه شهید بود.