دفترچه درمانی

28سپتامبر
دفترچه بیمه‌های درمانی چه مزایایی دارد؟

دفترچه بیمه‌های درمانی چه مزایایی دارد؟

سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت: بهترین گزینه برای کسانی که هیچ نوع دفترچه بیمه درمانی ندارند، دفترچه‌های خدمات پزشک خانواده است.