دفترچه اخطاریه تخلفات اجتماعی خودرویی

19آوریل
جزئیات دفترچه اخطاریه تخلفات اجتماعی خودرویی و گشت امنیت اخلاقی پلیس

جزئیات دفترچه اخطاریه تخلفات اجتماعی خودرویی و گشت امنیت اخلاقی پلیس

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره جزئیات دفترچه اخطاریه تخلفات اجتماعی خودرویی و موارد استفاده از آن توسط مأموران محسوس گشت امنیت اخلاقی فاتب سخن گفت.