دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی

۰۷مهر
دفترچه‌های تامین اجتماعی «سیم‌کارت» می‌شود

دفترچه‌های تامین اجتماعی «سیم‌کارت» می‌شود

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی و جایگزینی آن با سیم‌کارت در استان یزد به شکل پایلوت آغاز می‌شود و در آینده به ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی تسری خواهیم بخشید.