دفاع لاریجانی از وزیر علوم

20آگوست
دفاع تمام قد رئیس مجلس از فرجی دانا/ فرجی دانا برکنار شد/ تلاش لاریجانی ناکام ماند

دفاع تمام قد رئیس مجلس از فرجی دانا/ فرجی دانا برکنار شد/ تلاش لاریجانی ناکام ماند

یکی از نمایندگان درسخنانی درگوشی به رئیس مجلس گفت: آقای دکتر! خداکند که به خاطر گارانتی شما استیضاح رای نیاورد والا آبرویمان می رود.