دفاع علی مطهری از منافقین

۱۴شهریور
لزوم برخورد قاطع با نایب رئیس مجلس/ فولادگر:نباید موضع گیری درباره منافقین،وارد دعواهای سیاسی شود/شهریاری:دست منافقین آلوده به کشتار چندین هزار ایرانی است/ سامری: دفاع علی مطهری از قاتلان پدرش جای تعجب دارد!

لزوم برخورد قاطع با نایب رئیس مجلس/ فولادگر:نباید موضع گیری درباره منافقین،وارد دعواهای سیاسی شود/شهریاری:دست منافقین آلوده به کشتار چندین هزار ایرانی است/ سامری: دفاع علی مطهری از قاتلان پدرش جای تعجب دارد!

اقدام اخیر و حیرت آورعلی مطهری و نگارش نامه به پورمحمدی وزیر دادگستری برای روشن شدن پرونده اعدام منافقین در سال ۶۷ به یکی از مباحث روزسیاسی تبدیل شده است و این سوال را در ذهن مخاطبان و بسیاری از نمایندگان مجلس به وجود آورده است که  چرا نایب رئیس مجلس با این اقدامش،خواسته یا ناخواسته از قاتلان پدرش حمایت کرده است؟