دفاع-بازیگر-کهنه-کار-بازیگر-متهم-تهرانیوز

17ژانویه
دفاع بازیگر کهنه کار از بازیگر متهم به فساد اخلاقی

دفاع بازیگر کهنه کار از بازیگر متهم به فساد اخلاقی

بازیگر کهنه‌کار هالیوودی اظهار نظرهای اخیر ستارگانی را که با وودی آلن کار کرده بودند غیرمنصفانه و غمگینانه خواند و از کارگردان نامدار دفاع کرد.