دفاع از کربلا

19می
اعتماد عراق به آمریکایی ها عامل اصلی تصرف الرمادی بود/ عراق نباید به وعده های دروغ آمریکایی ها دل خوش کند

اعتماد عراق به آمریکایی ها عامل اصلی تصرف الرمادی بود/ عراق نباید به وعده های دروغ آمریکایی ها دل خوش کند

سید جعفر قنادباشی با تاکید بر اینکه اعتماد عراق به آمریکایی ها عامل اصلی تصرف الرامادی بود، گفت: عراق نباید به وعده های دروغ آمریکایی ها دل خوش کند.