دفاع از میهن

۲۱اسفند
مادران شهدا، برکت و میراث ارزشمند جامعه هستند

مادران شهدا، برکت و میراث ارزشمند جامعه هستند

مادر شهید محمد بخشی گفت: خداوند را شکر می کنم از اینکه فرزندم را در راه امام حسین(ع) برای دفاع از میهن و آرمان های انقلاب اسلامی ایران داده ام.