دفاع از ارزش های دینی

14دسامبر
روحانیت پرچمدار دفاع از ارزش های دینی به حساب می آید

روحانیت پرچمدار دفاع از ارزش های دینی به حساب می آید

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت:روحانیت در زمره پرچمداران دفاع از ارزش های دینی و انقلابی در تمام عرصه هامحسوب می شود.