دفاتر پلیس +10

01آگوست
جریمه میلیاردی دفاتر پلیس +۱۰

جریمه میلیاردی دفاتر پلیس +۱۰

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محکومیت شرکت پژوهش و توسعه ناجی به جرم گران فروشی خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ خبرداد.