دغل بازی های آمریکا

20جولای
اقتصاد مقاومتی تنها راه برای برون رفت از مشکلات است/ ضرورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی تا قبل از شروع دغل بازی آمریکایی ها

اقتصاد مقاومتی تنها راه برای برون رفت از مشکلات است/ ضرورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی تا قبل از شروع دغل بازی آمریکایی ها

در جریان این توافق اولیه تا زمانیکه دغل بازی های آمریکا شروع بشود، باید تمام تلاشمان را انجام بدهیم و یک فضای تنفسی را ایجاد بکنیم تا زیرساخت های اقتصادی را اصلاح کنیم.