دغدغه-های-اهالی-سینمکا-بحث-امنیت-شغلی-تهرانیوز

۲۵آذر
دغدغه های اهالی سینمکا بحث امنیت شغلی است

دغدغه های اهالی سینمکا بحث امنیت شغلی است

همچنان اولویت و دغدغه‌ی اصلی اهالی سینما بحت امنیت شغلی است تا جایی که چندی قبل نیز طی دیداری برخی اهالی سینما با وزیر ارشاد داشتند، مهم‌ترین دغدغه‌شان را این موضوع دانستند.