دغدغه های اصلی شهروندان تهران

۳۰خرداد
رویای دست نیافتنی به نام پایان ساخت مصلای تهران/ حق مردم تهران نیست که نماز جمعه را روی آسفالت داغ اقامه کنند

رویای دست نیافتنی به نام پایان ساخت مصلای تهران/ حق مردم تهران نیست که نماز جمعه را روی آسفالت داغ اقامه کنند

پایان ساخت مصلای تهران به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تهران تبدیل شده است و روند ساخت این پروژه آنقدر طولانی شده است که با انتقاد شدید برخی مسئولان همچون آیت الله موحدی کرمانی خطیب موقت نمازجعمه تهران روبرو شده است.