دغدغه معلمان

05اکتبر
بیمه تکمیلی از دغدغه های اصلی معلمان است

بیمه تکمیلی از دغدغه های اصلی معلمان است

این روزها بیمه تکمیلی به یکی از دغدغه های اصلی فرهنگیان تبدیل شده است. بعد از تمدید ۲ ماهه بیمه تکمیلی و وعده‌های مسئولان آموزش و پرورش در خصوص بررسی بسته های مختلف بیمه‌ای متناسب با نیاز معلمان و بهبود وضعیت بیمه‌ای آنان، بالاخره بیمه تکمیلی معلمان تعیین تکلیف شد…

17اکتبر
دغدغه معلمان کم شود، توسعه کشور سرعت می‌گیرد

دغدغه معلمان کم شود، توسعه کشور سرعت می‌گیرد

فرماندار ری گفت: وضعیت اقتصادی دولت باعث شده که نتواند آنچه که حق معلمان است بپردازد اما سعی بر این است که بخشی از مطالبات این قشر که به حق است جبران شود.