دغدغه اصلی

۰۴تیر
دغدغه اصلی شهيد بهشتی
یادداشت/

دغدغه اصلی شهيد بهشتی

اين روزها سالگرد بزرگداشت شهيد آيت‌الله بهشتی و 72 تن از ياران با وفای امام‌(ره) است. بهشتی را بايد بدون شك يكی از بزرگترين پايه‌گذاران اساس و مبانی جمهوری اسلامی دانست.