دعوت همگانی به صرفه جویی در مصرف گاز

۰۵دی
دعوت همگانی به صرفه جویی در مصرف گاز/ شب سردی که شهریار پشت سر گذاشت

دعوت همگانی به صرفه جویی در مصرف گاز/ شب سردی که شهریار پشت سر گذاشت

با افزایش چشمگیر سرما و کاهش شدید دما به زیر صفر در شهرستان شهریار؛ شرکت گاز از مردم خواست تا بمنظور گاز رسانی به سایر نقاط شهرستان در مصرف گاز صرفه جویی نمایند.