دعوت مسی

19نوامبر
کاوانی، مسی را به دعوا دعوت کرد!

کاوانی، مسی را به دعوا دعوت کرد!

مهاجم اروگوئه در جریان دیدار برابر آرژانتین کاپیتان آلبی سلسته را به دعوا دعوت کرد.