دعوت به جهنم

13آگوست
رزمنده ای که روحانی او را به جهنم فرستاد + تصاویر

رزمنده ای که روحانی او را به جهنم فرستاد + تصاویر

جلوتر در کوچه‌ای که به سمت بازار می‌پیچد آلونکی حلبی دیوار به دیوار دستشویی انگار دارد جلوی چشمت زیر آفتاب ذوب می‌شود. در پلیتی آلونک بسته است. با تق کوچکی، در باز می‌شود؛ پیرمرد جواب سلام می‌دهد و می‌پرسد: «باهام چکار دارید عامو؟»