دعوت از گروههای سیاسی

۰۱آذر
توصیه های مهم حزب الله به مردم لبنان / دعوت از گروههای سیاسی برای شرکت در گفتگوهای ملی

توصیه های مهم حزب الله به مردم لبنان / دعوت از گروههای سیاسی برای شرکت در گفتگوهای ملی

فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن توصیه به مردم برای حفظ وحدت و تقویت عزم و اراده خود از همه گروههای سیاسی خواست در گفتگوهای ملی به صورت جدی وارد شوند.