دعوای فراستی و ظلی پور

۱۰آذر
فیلم/ الفاظ تند آرش ظلیپور در برنامه زنده و قهر فراستی

فیلم/ الفاظ تند آرش ظلیپور در برنامه زنده و قهر فراستی

استفاده آرش ظلیپور از الفاظ تند در برنامه زنده تلویزیونی «من و شما» منجر به قهر فراستی و ترک برنامه زنده این منتقد سینما شد.