دعوای زنانه

11اکتبر
دعوای مرگبار 2 خانم معلم در زنجان !

دعوای مرگبار 2 خانم معلم در زنجان !

درگیری دو خانم معلم در یکی از روستاهای زنجان با قتل پایان یافت.