دعوای دختران

24می
کتک کاری خونین 2 دختر در خیابان + عکس

کتک کاری خونین 2 دختر در خیابان + عکس

دختر نوجوانی در خیابان ناگهان به فرد دیگری حمله کرد و با ضربات زانو به شکم او، صدمات شدیدی به وی وارد کرد.