دعای «اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ

21مارس
بهترین دعا در لحظه تحویل سال

بهترین دعا در لحظه تحویل سال

رئیس مرکز تخصصی نماز با اشاره به اینکه دین، نوروز را زیبا کرده است، گفت: زیبایی تحویل سال امسال این است که سحر است، بنابراین بهترین دعایی که در لحظه تحویل سال خوب است، خوانده شود دعای «اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ ….» است.