دعایی

14دسامبر
پایان ممنوع التصویری خاتمی در روزنامه دولتی یا در گفته های رئیس جمهور/ چه کسی باید به قانون عمل کند؟

پایان ممنوع التصویری خاتمی در روزنامه دولتی یا در گفته های رئیس جمهور/ چه کسی باید به قانون عمل کند؟

روزنامه اطلاعات در شماره روز یکشنبه ۱۵ آذر ۹۴ خود گفتگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان با سید محمد خاتمی را به همراه عکس این دیدار منشر کرده است که برخی رسانه ها از آن با عنوان ” پایان ممنوع التصویری خاتمی در روزنامه دولتی!+عکس” یاد کردند.