دشمن زن

۱۱تیر
تولیدات هنری در شرایط نامناسب می باشد

تولیدات هنری در شرایط نامناسب می باشد

در شرایط کنونی در تئاتر، متن و کارگردان در اولویت نیست و بیشترین اهمیت به حضور بازیگر چهره سوق داده شده است و بازیگر سالاری باب شده است، این تصویر در تئاتر خیلی خوب نیست و دستمزدهایی وجود دارد که باعث بی عدالتی می‌شود.