دشمن در صدد سوءاستفاده

02دسامبر
ندای ما، ندای اسلام و وحدت مسلمانان است /دشمن در صدد سوءاستفاده از قومیت‌هاست

ندای ما، ندای اسلام و وحدت مسلمانان است /دشمن در صدد سوءاستفاده از قومیت‌هاست

رئیس‌جمهور گفت: ‌ندای ما، ندای اسلام و وحدت مسلمانان است و برای ما هیچ تفاوتی بین کرد و غیر کرد وجود ندارد، دشمن در صدد سوءاستفاده از قومیت‌هاست در حالی که کردها در هر کجا که زندگی کردند، همواره خود را ایرانی می‌دانند.