دشمن آمریکا

04نوامبر
آمریکا قبل از انقلاب اسلامی نیز دشمنی در لباس دوست بود

آمریکا قبل از انقلاب اسلامی نیز دشمنی در لباس دوست بود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رباط‌کریم گفت: این دشمنی از ناحیه خود آمریکا بوده است چه در طول 40 ساله انقلاب چه در دوران قبل از انقلاب که درواقع آمریکا دشمنی بود که در لباس دوست آشکارشده بود.