دشمنان اقتصادی

30سپتامبر
بساط دلالان ارزی این بار در شبکه های اجتماعی

بساط دلالان ارزی این بار در شبکه های اجتماعی

پس از جلوگیری فعالیت دلالان ارز در بازار آزاد این بار شاهد بساط پهن شده آن ها در گروه های تلگرامی هستیم.