دشت همند

08سپتامبر
سرنوشت زاینده رود در انتظار تارَ رود!؟

سرنوشت زاینده رود در انتظار تارَ رود!؟

یک ضرب المثل دماوندی می گوید: “چشتَه خور به از میراثَ خور”. یعنی اگر آدم چند بار مزه چیزی را بچشد و احیانا خوشش بیاید دیگر از آن دست بردار نیست. حالا شده است حکایت آب این رودخانه “تارَ رود” ما! می گویند قرار است آب آن را از سرچشمه هایش به سمت دشت هُمند آبسرد ببرند تا سفره های زیرزمینی آن منطقه پر شود.